🖼️ Elevate cho iOS 4.1 Ứng dụng trò chơi trí tuệ và “luyện” não miễn phí trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: Elevate
  • Elevate cho iOS là ứng dụng phát triển tư duy được thiết kế đặc biệt để cải thiện sự tập trung, khả năng nói, tốc độ xử lý thông tin, ghi nhớ, tính toán... Mỗi người dùng Elevate cho iOS đều có chương trình đào tạo riêng, phù hợp nhất với điều kiện bản thân hiện tại.
  • ios Version: 4.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 158