🖼️
  • Windows Mail Recovery Khôi phục Windows Live Mail
  • Windows Mail Recovery là một phần mềm được phát triển để cung cấp chế độ bảo vệ toàn diện nhằm ngăn chặn tình trạng đánh mất dữ liệu cho người dùng Windows Mail và Windows Live Mail.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Attachment Extractor for Outlook Express
  • Chương trình Attachment Extractor for Outlook Express 1.5.1 (AE) sẽ giúp bạn trích xuất toàn bộ hoặc có chọn lọc các tập tin đính kèm e-mail một cách tự động với thời gian cực nhanh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu