🖼️ ePSXe cho Android 2.0 Trình giả lập game PS1 trên Android

🖼️
  • Phát hành: epsxe software
  • ePSXe for Android là trình giả lập chơi game Playstation (PSX và PSOne) dành cho điện thoại Android, tạo môi trường game giống hệt như khi bạn sử dụng các thiết bị chơi game cầm tay chuyên dụng.
  • android Version: 2.0.14
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 9.797