🖼️
  • Font Install & Backup Cài đặt và sao lưu font chữ
  • Font Install & Backup là phần mềm cài đặt và sao lưu phông chữ mới đơn giản nhưng hiệu quả. Sử dụng Font Install & Backup, bạn không bao giờ phải lo mất phông chữ quan trọng như trước nữa.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
  • Portable HTML Encrypter 1.0
  • Mã hóa phần mã nguồn trang web là một trong những cách để bạn bảo vệ thành quả lao động của mình cũng như tăng cường tính bảo mật cho website của bạn, đồng thời sau khi được mã hóa, trang web của bạn vẫn phải “bỏ ngỏ” cho mọi người truy cập.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Shutdowner Tự động tắt máy tính
  • Shutdowner 2.0 giúp bạn thực hiện các tác vụ tắt máy nhanh chóng gồm Shutdown, Restart, Log Off hoặc chạy một chương tình ứng dụng bất kỳ vào một khoảng thời gian do bạn ấn định.
  • Xếp hạng: 5 16 Phiếu bầu