🖼️ Send Anywhere 1.9 Chia sẻ dữ liệu miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Estmob
 • Send Anywhere là công cụ chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và rất tiện ích cho phép chia sẻ dữ liệu số ngay lập tức dựa trên công nghệ mạng ngang hàng P2P mà không cần tới công nghệ lưu trữ đám mây điện toán.
 • windows Version: 1.9.7.1
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.555

🖼️ Send Anywhere (File Transfer) for iOS 4.5 Chia sẻ tài liệu miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: ESTmob
 • Send Anywhere (File Transfer) for iOS là một tiện ích giúp người dùng có thể truyền dữ liệu một cách dễ dàng, từ bất cứ nơi nào, vào bất kỳ thời điểm nào từ iPhone hoặc iPad của mình.
 • ios Version: 4.5.29
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.303