🖼️ Ghostery cho Firefox 8.2 Add-on chặn web theo dõi trên Firefox

🖼️
  • Phát hành: Evidon
  • Ghostery là một add-on dành cho Firefox, giúp hiển thị cho người dùng chính xác những ai đang hiện diện trên một trang web và phát hiện các trang web đang theo dõi và sử sụng thông tin người dùng mà không được phép.
  • windows Version: 8.2.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.629