🖼️ 7 Sticky Notes 1.9 Tạo và quản lý ghi chú cá nhân miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Fabio Martin
  • 7 Sticky Notes là tiện ích hữu hiệu để hỗ trợ người sử dụng tạo và gắn các ghi chú lên màn hình máy tính một cách đơn giản và nhanh chóng.
  • windows Version: 1.9
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.039