🖼️
 • Virtual Modem
 • Modem ảo cho phép bất kỳ ứng dụng truyền thông nào có thể tương tác qua LAN hoặc Internet. Ứng dụng sẽ “quay số” địa chỉ IP từ xa thay cho việc phải thực hiện cuộc gọi trực tuyến bằng modem phần cứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • USB Monitor Pro
 • USB Monitor Pro là tiện ích phân tích lưu lượng USB hiệu quả và đơn giản trong sử dụng cho các máy tính Windows. Chương trình cho phép kiểm tra dữ liệu vào, ra của thiết bị USB được cắm với máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Serial Port Redirector
 • Phần mềm truyền thông nối tiếp cho phép bạn có thể sử dụng cổng COM ảo giống như cổng COM phần cứng vẫn được sử dụng thông thường, để gửi đi hoặc nhận dữ liệu nối tiếp từ cổng và địa chỉ TCP/IP.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sound over RDP Server
 • Sound over RDP là một công cụ ảo hóa âm thanh, công cụ này được xây dựng để chia sẻ các thiết bị âm thanh từ một máy cục bộ đến các máy tính từ xa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sound over RDP Workstation
 • Sound over RDP là một công cụ ảo hóa âm thanh, công cụ này được xây dựng để chia sẻ các thiết bị âm thanh từ một máy cục bộ đến các máy tính từ xa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Serial Port Splitter
 • COM Splitter(Serial Port Splitter) cho phép người dùng có thể chia sẻ luồng dữ liệu của một cổng nối tiếp nào đó đến các ứng dụng khác nhau hoặc ngược lại, cho phép ghép các luồng dữ liệu của một số thiết bị nối tiếp đến một ứng dụng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Network Serial Port Kit
 • Bạn có thể kết nối các thiết bị nối tiếp chẳng hạn như bộ máy quét mã vạch, modem, cảm biến, cổng, thiết bị RF, các hệ thống điện thoại PBX, các nhạc cụ công,…. với các cổng nối tiếp của máy tính để phân phối dữ liệu đến nơi mình mong muốn trong mạng TCP/
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Serial Port Control
 • Serial Port Control là một tiện ích rất hữu dụng mà bạn có thể sử dụng với bất cứ môi trường phát triển nào, chẳng hạn như VB, VB .Net, VC++, C#, Delphi,…
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Serial Port Mapper
 • Serial Port Mapper là tiện ích cho phép bạn bản đồ hóa bất cứ cổng nối tiếp nào thành một cổng có tên mới. Nói cách khách, nó cho phép tạo các biệt hiệu cho các cổng nối tiếp.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • USB Over Network
 • USB Over Network 4.5 là một công cụ giúp bạn dễ dàng truy cập vào USB hay máy in trên các máy tính khác mà không cần bất cứ kỹ thuật phức tạp nào.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu