Serial Port Control

Tải về
3,5 (2) FabulaTech Dùng thử 1.546 Dung lượng: 3,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/NT

Serial Port Control là một tiện ích rất hữu dụng mà bạn có thể sử dụng với bất cứ môi trường phát triển nào, chẳng hạn như VB, VB .Net, VC++, C#, Delphi,… Chỉ cần đặt nó vào một biểu mẫu và bạn sẽ có được tất cả các chức năng cần thiết cho việc truy cập cổng RS232. Kiến trúc hướng sự kiện làm cho tiện ích trở nên dễ sử dụng. Người dùng chỉ cần định nghĩa một hàm trong chương trình của mình và nó sẽ được kích hoạt một cách tự động khi dữ liệu mới có sẵn qua cổng.

3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,8 MB
  • Lượt xem: 1.613
  • Lượt tải: 1.546
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức: