🖼️ Facebook2Zip Đóng gói album ảnh Facebook sang định dạng zip

🖼️
  • Phát hành: Facebook2Zip
  • Facebook2Zip là một dịch vụ web cho phép bạn có thể tải về ảnh cá nhân cũng như của bạn bè với số lượng lớn nhưng chuyển thành một file lưu trữ zip duy nhất.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.003