🖼️ Undelete for Root Users cho Android 2.1 Khôi phục bất kỳ tập tin

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Undelete for Android là ứng dụng cho người dùng Root cho phép khôi phục bất kỳ tập tin bị xóa từ thẻ SD hoặc bộ nhớ máy.
 • android Version: 2.1.3.11.B9
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.871

🖼️ Screenshot ER for Android 2.4 Chụp màn hình điện thoại

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Screenshot ER là ứng dụng chụp màn hình miễn phí, dễ sử dụng cùng với nhiều lựa chọn thiết lập dành cho các thiết bị Android.
 • android Version: 2.4.3.6.B7
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.858

🖼️ Prepay Widget Lite for Android Hiển thị số phút gọi và tin nhắn SMS miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Prepay Widget Lite là tiện ích dùng để thông báo cho bạn biết về các thông tin liên quan đến số dư tài khoản, lượng dữ liệu, số phút gọi và tin nhắn SMS miễn phí.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 551

🖼️ Vibralert Demo for Android Rung điện thoại khi status cuộc gọi thay đổi

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Vibralert là ứng dụng đơn giản với chức năng rung điện thoại của bạn khi status cuộc gọi thay đổi. Nó cho phép bạn tùy chỉnh các kiểu rung cho mỗi lần cảnh báo.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 735

🖼️ SwitchMe for Root Users (Android) Đăng nhập và đăng xuất trong khi cài đặt

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • SwitchMe là ứng dụng dành riêng cho những người sử dụng root để cho phép bạn đăng nhập và đăng xuất trong quá trình cài đặt của Android giống như trên máy tính để bàn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 405

🖼️ Wireless Power Chief for Android Kiểm soát wifi

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Wireless Chief là ứng dụng được thiết kế để kiểm soát dữ liệu radio và wifi trong thiết bị của bạn cùng với nhiều chức năng liên quan như data background và tự động đồng bộ.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 764

🖼️ Power Switch Lite for Android Tự động tắt màn hình

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Power Switch là công cụ hữu hiệu được dùng cho những thiết bị có vỏ bọc với chức năng tự động tắt màn hình sau khi bạn đậy vỏ bọc vào.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 942

🖼️ Redial Me Demo for Android Tự động gọi lại khi mất sóng

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Redial Me là ứng dụng nhỏ gọn, hữu ích được dùng để thực hiện cuộc gọi lại cho người khác nếu khi đó đường dây đang bận hoặc bị ngắt kết nối.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 556

🖼️ Call Master for Root Users (Android) Chặn cuộc gọi và tin nhắn SMS

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Call Master là chương trình firewall tiên tiến dành cho người sử dụng thiết bị Android để ngăn chặn các cuộc gọi và tin nhắn text.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 535

🖼️ Root Call Blocker Trial for Android Chặn cuộc gọi và tin nhắn SMS

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Root Call Blocker là chương trình firewall mạnh mẽ dành cho những người sử dụng root để ngăn chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS. Nó hoạt động ẩn và nhanh hơn tất cả những ứng dụng khác đang có mặt trên thị trường.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 715

🖼️ Moogly Todo List Lite For Android Quản lý danh sách việc cần làm

🖼️
 • Phát hành: Fahrbot Mobile
 • Moogly Todo List Lite là ứng dụng quản lý danh sách việc cần làm dưới dạng Widget rất nhanh chóng và dễ dàng ngay trên chiếc điện thoại Android của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 497