Wireless Power Chief for Android Kiểm soát wifi

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 327 KB
  • Lượt xem: 771
  • Lượt tải: 764
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

Wireless Chief là ứng dụng được thiết kế để kiểm soát dữ liệu radio và wifi trong thiết bị của bạn cùng với nhiều chức năng liên quan như data background và tự động đồng bộ. Nó có thể được dùng để tiết kiệm năng lượng hoặc giảm thiểu lượng dữ liệu sử dụng.

Phiên bản này của ứng dụng sẽ cho phép bạn toàn quyền truy cập vào các profile dựa trên trạng thái màn hình.

Wireless Power Chief for Android

Tính năng:

- Kích hoạt hoặc tắt các tính năng dựa theo trạng thái màn hình.

- Ngắt wifi nếu không có network.

- Thay đổi thời gian quét wifi.

- Lên lịch trình tự đồng bộ và data background.

- Chỉ tự động đồng bộ trên wifi.

- Quản lý các radio tuân theo mức độ pin.

Đặng Hương

Liên kết tải về