🖼️ FBDown Video Downloader 4.0 Tiện ích tải video Facebook miễn phí cho Chrome

🖼️
  • Phát hành: FBDown
  • Facebook Video Downloader là tiện ích mở rộng của Chrome cho phép người dùng tải xuống và lưu các video Facebook trực tiếp vào máy tính.
  • windows Version: 4.0.8
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.417