🖼️ Swap My Cookies 0.3 Chuyển đổi giữa các tài khoản trên trình duyệt

🖼️
  • Phát hành: FDev
  • Swap My Cookies là một tiện ích chuyển đổi tài khoản trên trình duyệt, sẽ giúp người dùng quản lý các cookies và đăng nhập vào bất kì website nào với những tài khoản khác nhau. Nếu bạn có nhiều tài khoản trên Chrome thì hãy để Swap My Cookies quản lý giúp bạn.
  • windows Version: 0.3
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.709

🖼️ Forget Me 1.1 Ứng dụng xóa dữ liệu duyệt web

🖼️
  • Phát hành: FDev
  • Forget Me là ứng dụng dọn cookie và lịch sử web cùng với 1 số lựa chọn khác. Với ứng dụng này, bạn có thể xóa tất cả mọi thứ liên quan tới website mà mình từng truy cập.
  • windows Version: 1.1.0