🖼️ Klavaro 2.00c Phần mềm luyện đánh máy tuyệt vời

🖼️
  • Phát hành: Felipe Castro
  • Klavaro là một trong những phần mềm luyện đánh máy tốt nhất. Những bài học luyện gõ 10 ngón đa dạng giúp người dùng nhanh chóng hoàn thiện kỹ năng của mình.
  • windows Version: 2.00c
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 847