🖼️ VideoSlam cho iOS 1.0 Làm phim cực nhanh trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: FieldApps
  • VideoSlam for iOS là ứng dụng biên tập video nhanh, dễ sử dụng và miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch. Với VideoSlam, bạn có thể làm phim ngắn thật đơn giản mà không cần bất cứ kỹ năng xử lý hình ảnh hay âm thanh đặc biệt nào.
  • ios Version: 1.0.2