🖼️ Sky Guide cho iOS 8.1 Theo dõi các chòm sao qua điện thoại

🖼️
  • Phát hành: Fifth Star Labs
  • Sky Guide là một ứng dụng cho phép những người quan tâm đến thiên văn học có thể xem các hành tinh, ngôi sao, thiên hà bằng cách đưa iPhone/iPad hướng lên bầu trời.
  • ios Version: 8.1.2