🖼️
🖼️
  • FileZilla Client

    Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP
  • FileZilla Client 3.57 là một ứng dụng nguồn mở FTPhữu ích dành cho ai đang muốn tìm kiếm một công cụ vững chắc để xử lý các chuyển đổi file qua giao thức FTP. FileZilla Client miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 63 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • FileZilla for Mac (PPC)

  • FileZilla là phần mềm quản lý nguồn dữ liệu FTP. Nó thực sự hữu ích cho cả việc upload và download dữ liệu trao đổi qua FTP. Bên cạnh đó FileZilla còn là một ứng dụng máy chủ rất ổn định.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu