FileZilla cho Mac 3.55.0 Upload và download dữ liệu qua giao thức FTP

Tải về

FileZilla cho Mac 3.55 là phần mềm quản lý nguồn dữ liệu FTP. Nó thực sự hữu ích cho cả việc upload và download dữ liệu trao đổi qua FTP. Bên cạnh đó FileZilla còn là một ứng dụng máy chủ rất ổn định.

Chương trình có giao diện sinh động hỗ trợ việc truyền tải những tập tin lớn, phục hồi lại từ điểm đứt gãy khi gặp sự cố, giữ tập tin an toàn và cho phép tìm kiếm cũng như chỉnh sửa tập tin từ xa. Phần mềm làm việc với các giao thức FTP, FTP trên nền SSL/TLS và SFTP.

Điều đặc biệt là chương trình hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Các hệ điều hành Windows XP, Vista và Windows 7 đều cài đặt được FileZilla.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 3.55.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 21,8 KB
  • Lượt xem: 1.741
  • Lượt tải: 1.564
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.13.2 trở lên
Tìm thêm: FileZilla