🖼️ Race The Sun cho iOS 1.02 Game đua với mặt trời hấp dẫn iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Flippfly
  • Race The Sun cho iOS không phải game chạy bất tận, mà là game bay bất tận xoay quanh một cuộc hành trình dài vô tận không có điểm kết thúc trên các vùng riêng biệt với độ khó về địa hình tăng dần sau mỗi chặng bay.
  • ios Version: 1.02