🖼️ FonePaw Mobile Transfer 1.9 Chuyển dữ liệu từ iPhone sang Android và ngược lại

🖼️
  • Phát hành: FonePaw Technology
  • FonePaw Mobile Transfer là tiện ích truyền dữ liệu giữa iPhone và Android thông qua máy tính. FonePaw Mobile Transfer là giải pháp truyền dữ liệu trực tiếp, giúp người dùng iPhone và Android chia sẻ danh bạ, ảnh, nhạc, video và nhiều loại file khác.
  • windows Version: 1.9.0