🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Smart Task Manager for Android
  • Smart Task Manager là công cụ miễn phí để tự động thoát các ứng dụng đang chạy.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • ShareMyApplications
  • ShareMyApplications có thể chia sẻ file cài đặt ứng dụng (APK) hoặc link URL với bạn bè. Ứng dụng này giúp việc chia sẻ đường link ứng dụng trên thị trường trở nên dễ dàng hơn với một vài phương pháp khác nhau.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Battery Manager for Android
  • Battery Manager là ứng dụng giúp cải thiện và hiển thị hiện trạng của pin, giúp điện thoại cua rbanj chạy nhanh và mượt hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu