For2w Share Apps for Android Chia sẻ gói cài đặt ứng dụng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 117 KB
  • Lượt xem: 774
  • Lượt tải: 758
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.0 and up
Giới thiệu

Share Apps là tiện ích dùng để hỗ trợ bạn chia sẻ trực tiếp gói cài đặt ứng dụng (APK) cho bạn bè một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Nó sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng của bạn để bạn có thể chọn gói cài đặt trực tiếp từ bộ nhớ và gửi nó cho bạn bè dưới dạng đính kèm. Hơn nữa, bạn còn có thể chia sẻ link cho bạn bè để cùng tìm hiểu về những chiếc điện thoại android mới.

Tính năng:

- Chia sẻ APK trực tiếp dưới dạng đính kèm bằng email.

- Chia sẻ với các ứng dụng khác có chấp nhận văn bản như SMS, facebook, google reader,…

- Gỡ cài đặt ứng dụng.

- Mở ứng dụng.

- Hiển thị trong Market.

- Hiển thị thông tin chi tiết về ứng dụng hoặc chuyển sang SD card hoặc xóa bộ nhớ cache.

- Sao lưu trực tiếp APK ra SD card.

For2w Share Apps for Android

Đặng Hương

Liên kết tải về