🖼️ FPT Play Player Extension 3.9 Tiện ích trình duyệt của FPT Play

🖼️
  • Phát hành: FPT Play
  • FPT Play Player Extension hỗ trợ người dùng xem nội dung VIP của FPT Play ngay trên trình duyệt Chrome. Người dùng chỉ cần nhấn “Add to Chrome” để thêm FPT Play Player Extension vào trình duyệt là có thể sử dụng được ngay.
  • windows Version: 3.9.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.473