🖼️ Kuso Demo Game hành động đi cảnh mới cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Fred Wood
  • Trong game Kuso, người chơi sẽ khám phá các môi trường thú vị và né tránh toàn bộ các chướng ngại vật. Đây là game hành động mới cho máy tính có nhiều đặc điểm cơ bản được thiết kế theo phong cách đồ họa cổ điển.
  • windows Version: Demo