🖼️ 3DMark06 1.2 Kiểm tra tương thích game 3D của hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Futuremark
 • 3DMark06 là tiện ích đo điểm chuẩn card đồ họa chuyên nghiệp và cho phép người dùng so sánh kết quả với cộng đồng rộng lớn trên Internet.
 • windows Version: 1.2.1
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.749

🖼️ 3DMark Vantage 1.1 Phầm mềm kiểm tra hiệu suất máy tính chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Futuremark
 • 3DMark Vantage là phần mềm kiểm tra hiệu suất máy tính chơi game theo tiêu chuẩn công nghệ mới của Futurermark dành cho Windows Vista và DirectX10.
 • windows Version: 1.1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 647

🖼️ PC Mark 2002

🖼️
 • Phát hành: Futuremark
 • PCMark2002 là công cụ chẩn đoán và đo đạc khả năng hoạt động của các thiết bị phần cứng, các hệ thống máy tính được giới chuyên test phần cứng trên thế giới ưu chuộng và tin cậy.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.152

🖼️ PCMark Vantage

🖼️
 • Phát hành: Futuremark
 • Futuremark là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp benchmark cho máy tính dưới nhiều góc độ và tiêu chí khác nhau.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.353