🖼️
🖼️
🖼️
  • PC Mark 2002

  • PCMark2002 là công cụ chẩn đoán và đo đạc khả năng hoạt động của các thiết bị phần cứng, các hệ thống máy tính được giới chuyên test phần cứng trên thế giới ưu chuộng và tin cậy.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • PCMark Vantage

  • Futuremark là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp benchmark cho máy tính dưới nhiều góc độ và tiêu chí khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu