🖼️ Redstone Paste Mod Mod đá lửa hữu ích cho game Minecraft

🖼️
 • Phát hành: FyberOptic
 • Redstone Paste Mod 1.12.2/1.11.2 bổ sung 1 dạng mới của đá lửa/đá đỏ (redstone) vào thế giới game Minecraft, đó là bột đá lửa để truyền tín hiệu đá lửa lên nhiều dạng bề mặt khác nhau, bao gồm trần và tường.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 264

🖼️ Hopper Ducts Mod Mod phân loại item tự động

🖼️
 • Phát hành: FyberOptic
 • Hopper Ducts Mod for Minecraft hỗ trợ phân loại item và tự động hóa. Cụ thể, Hopper Ducts Mod 1.12.1/1.11.2 bổ sung các loại ống dẫn, được gắn cùng phễu để đưa item theo hướng bất kỳ. Phiên bản cập nhật còn bổ sung phễu có lưới lọc dùng để lọc item.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 208