🖼️ Tap Titans cho iOS 4.0 Game nhập vai đánh quái kiểu 1 chạm độc đáo

🖼️
  • Phát hành: Game Hive Corp
  • Game hành động Tap Titans for iOS là cơ hội để người chơi nhập vai đánh quái theo phong cách chạm và chạm không ngừng nghỉ. Game đòi hỏi sự nhanh nhẹn và khả năng tập trung, quan sát thật tốt của người chơi.
  • ios Version: 4.0.0