🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Delicious 2 Game phục vụ nhà hàng
  • Delicious 2 là 1 dạng game phục vụ trong nhà hàng nhưng bạn là nhân vật cao cấp hơn: chủ quản lý. Nói thế cho oai nhưng bạn phải phục vụ thức ăn , tính tiền lẫn chế biến thức ăn cho khách...
  • Xếp hạng: 4 61 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
Có tất cả 221 phần mềm.