🖼️
🖼️
  • Đập Chuột cho iOS Game đập chuột chũi
  • Vào thời gian thu hoạch, có rất nhiều những con chuột xuất hiện phá hoại mùa màng. Bạn phải tham gia một cuộc phiêu lưu trên đánh bại những con chuột.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️