🖼️ Chibi Maker Tự tạo nhân vật Chibi cho riêng mình

🖼️
 • Phát hành: gen8
 • Bạn muốn tự vẽ một tác phẩm Chibi cho riêng mình nhưng lại không có khả năng sử dụng các công cụ Photoshop, PaintTool SAI… phức tạp, Chibi Maker sẽ giúp bạn làm điều đó.
 • web
 • Đánh giá: 265
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 42.283

🖼️ Anime Face Maker 2.0 Cách tạo Chibi đơn giản với mẫu có sẵn

🖼️
 • Phát hành: gen8
 • Anime Face Maker là ứng dụng cho phép bạn tạo một vài chibi đơn giản cho riêng mình, đây là 1 flash game cũ trên DeviantArt nhưng khá hữu dụng và được sử dụng rộng rãi.
 • web Version: 2.0
 • Đánh giá: 82
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 13.529