🖼️ ContaX CRM for Mac 3.9 Lưu trữ dữ liệu trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: GENeSYS Solutions
 • Mỗi một cá nhân, một tổ chức, một doanh nghiệp... đều cần đến nơi lữu trữ dữ liệu, thông tin về công việc, các đối tác...
 • mac Version: 3.9.92a
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 726

🖼️ R10Cipher for Mac OS X 5.2 Mã hóa thông tin dữ liệu cá nhân

🖼️
 • Phát hành: GENeSYS Solutions
 • R10Cipher - một sản phẩm phần mềm dành cho lĩnh vực bảo mật thông tin, mã hóa thông tin, được sáng tạo ra bởi GENeSYS Solutions...
 • mac Version: 5.2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 234

🖼️ ooSooM 2.0 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: GENeSYS Solutions
 • ooSooM - một công cụ tiện ích quản lý dành cho ứng dụng Todo Management và Secure Digital Filing System dành cho hệ điều hành Macintosh OS X và Microsoft Windows...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 741