R10Cipher for Mac OS X 5.2.0 Mã hóa thông tin dữ liệu cá nhân

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 5.2.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 24,4 MB
 • Lượt xem: 239
 • Lượt tải: 234
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 or later
Giới thiệu

R10Cipher - một sản phẩm phần mềm dành cho lĩnh vực bảo mật thông tin, mã hóa thông tin, được sáng tạo ra bởi GENeSYS Solutions...

Chương trình được dành cho ai? Những đối tượng, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cho các bạn, cho bản thân tôi, cho gia đình, thầy cô... chương trình được tạo ra và dành cho tất cả mọi người, tại sao? Vì đối với từng cá nhân hay tập thể, thông tin, dữ liệu là một thứ tài sản hữu hình và có giá trị rất to lớn. Những tính năng chính của chương trình:

- Mã hóa tất cả thông tin, dữ liệu cá nhân, từ các tài liệu văn bản, thư điện tử eMail đến các giao dịch thương mại trực tuyến

- Ứng dụng rộng rãi trong việc sao lưu, phục hồi dữ liệu với thuật toán riêng biệt của R10Cipher

- Hỗ trợ tốt các giao thức trực tuyến Peer to Peer và End to End

R10Cipher for Mac OS X

R10Cipher for Mac OS X

Giao diện chính của chương trình

(theo artenscience)

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.