🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • GeoGebra cho Mac

    Phần mềm vẽ hình học dễ dàng
  • Phần mềm toán học miễn phí GeoGebra cho Mac 6.0.652.0 là công cụ hỗ trợ đắc lực trong nghiên cứu hoặc làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa, số liệu thống kê, đại số và giải tích.
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
  • GeoGebra Online

    Vẽ đồ thị toán miễn phí trên trình duyệt
  • GeoGebra là phần mềm vẽ đồ thị toán học tiện lợi, nhanh chóng và miễn phí trên trình duyệt web. Đây là sự kết hợp toàn diện giữa bộ môn hình học, đại số, bảng tính, vẽ đồ thị, thống kê và tính toán...
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️