🖼️ Glyphs cho Mac 2.4 Phần mềm thiết kế font chữ nghệ thuật tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: Georg Seifert
  • Glyphs cho Mac là phần mềm biên tập và thiết kế font chữ toàn diện. Tải Glyphs cho Mac, bất kỳ ai cũng có khả năng tạo kiểu chữ nghệ thuật chỉ trong nháy mắt.
  • mac Version: 2.4.1 Build 983
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 640