🖼️ Night of the Full Moon cho Android 1.5 Game nhập vai Cô bé quàng khăn đỏ

🖼️
  • Phát hành: Giant Network
  • Night of the Full Moon (Đêm trăng tròn) là một game chiến thuật thẻ bài độc lập, nơi bạn nhập vai cô bé quàng khăn đỏ, đi vào Rừng đen để cứu người bà của mình.
  • android Version: 1.5.1.19