🖼️ Driver mainboard Gigabyte GA-G41M-COMBO rev. 1 Trình điều khiển bo mạch chủ Gigabyte

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • GIGABYTE™ GA G41M-COMBO (rev. 1.3) - Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU SK 775 BUS 1333MHz support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 (DirectX 10) upto 1GB RAM
 • windows Version: rev. 1.3
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.507

🖼️ Driver Gigabyte GA-G31M-S2L Intel® G31 + ICH7 Chipset

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Driver của Gigabyte GA-G31M-S2L bao gồm driver audio, chipset, LAN và VGA
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.389

🖼️ Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41 Driver card âm thanh Realtek

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Driver card âm thanh Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.767

🖼️ Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver 5.10 Driver audio cho bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2L

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver R2.41
 • windows Version: 5.10.0.6662
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154.341

🖼️ Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) LAN Driver 1.0 Driver Lan cho bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2L

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) LAN Driver
 • windows Version: 1.0.0.xx
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121.184

🖼️ Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Chipset Driver 9.1.1.1020

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Chipset Driver 9.1.1.1020
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.563

🖼️ Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F5

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Driver Bios phiên bản F5 của main Gigabyte GA-K8VT890-9
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.178

🖼️ Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F4 Driver main Gigabyte GA-K8VT890-9

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Driver Bios phiên bản F4 của main Gigabyte GA-K8VT890-9
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.151

🖼️ Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F3 Driver Bios phiên bản F3

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Driver Bios phiên bản F3 của main Gigabyte GA-K8VT890-9, nâng cấp CPU ID.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.355

🖼️ Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F2 Driver Bios

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Driver Bios phiên bản F2 của main Gigabyte GA-K8VT890-9, hỗ trợ cho AMD K8 CPU
 • windows Version: F2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.566

🖼️ Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F1 Driver cho main

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Driver Bios phiên bản F1 của main Gigabyte GA-K8VT890-9
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.989