Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41 Driver card âm thanh Realtek

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 59 MB
  • Lượt xem: 19.425
  • Lượt tải: 18.811
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Driver card âm thanh Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41.