Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41 Driver card âm thanh Realtek

Tải về
3,3 (3) Gigabyte Miễn phí 19.103 Dung lượng: 59 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Driver card âm thanh Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41.

3,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 59 MB
  • Lượt xem: 20.199
  • Lượt tải: 19.103
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7