🖼️ Git cho Mac 2.10 Ứng dụng phát triển phần mềm miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Git Team
  • Git cho Mac là ứng dụng phát triển phần mềm mã nguồn mở, miễn phí nhưng đáng rất đáng tin cậy. Git cho Mac giúp các nhà lập trình dễ dàng quản lý các dự án lớn và nhỏ.
  • mac Version: 2.10.1