🖼️ X-Hero cho Android 1.0 Game RPG phong cách Comic phương Tây

🖼️
  • Phát hành: Glacier Game
  • Bước vào thế giới truyện tranh phương Tây và thành lập đội quân siêu anh hùng của riêng bạn trong game X-Hero.
  • android Version: 1.0.43