🖼️ Glide cho iOS 5.0 Gửi tin nhắn video miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Glide
 • Glide for iOS là một công cụ hữu ích giúp bạn gửi tin nhắn video hoàn toàn miễn phí. Với nó, bạn có thể vừa chat với bạn bè của mình qua video và gửi tin nhắn đồng thời.
 • ios Version: 5.0.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 177

🖼️ Glide cho Windows Phone Ứng dụng gửi tin nhắn video miễn phí cho Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Glide
 • Glide cho Windows Phone là ứng dụng gửi tin nhắn video miễn phí cho điện thoại Windows Phone, nay đã có thể cài đặt và chạy nguyên gốc (natively) trên Windows 10 Mobile.
 • Windows Phone

🖼️ Glide cho Android 1.07 Gửi tin nhắn video miễn phí trên Android

🖼️
 • Phát hành: Glide
 • Glide cho Android là phần mềm cho phép người dùng có thể gửi tin nhắn video cho bạn bè, người thân của mình hoàn toàn miễn phí.
 • android Version: 1.07.219
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102