🖼️ JSTorrent 2.3 Ứng dụng tải file cho Chromebook

🖼️
  • Phát hành: Graehl Arts
  • JSTorrent là ứng dụng Torrent Client cho trình duyệt Google Chrome với khả năng chạy ở bất cứ nơi đâu trong môi trường JavaScript chính gốc (pure JavaScript). Đây là ứng dụng tải file cho Chromebook tốt nhất hiện nay.
  • windows Version: 2.3.10
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 62