🖼️ Game Dev Tycoon cho iOS 1.3 Game mô phỏng quản lý công ty phát triển game

🖼️
 • Phát hành: Greenheart Games
 • Game Dev Tycoon cho bạn vào vai ông chủ của công ty phát triển game có nhiệm vụ điều hành doanh nghiệp, tạo ra trò chơi được nhiều người yêu thích và trở thành trùm trong ngành.
 • ios Version: 1.3.2

🖼️ Game Dev Tycoon Lite Trò chơi mô phỏng quản lý công ty game

🖼️
 • Phát hành: Greenheart Games
 • Game Dev Tycoon Lite là phiên bản miễn phí của game mô phỏng quản lý công ty Game Dev Tycoon, đưa người chơi trở về những năm 80 và viết nên lịch sử cho ngành công nghiệp game.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91

🖼️ Game Dev Tycoon 1.5 Game quản lý công ty game

🖼️
 • Phát hành: Greenheart Games
 • Game Dev Tycoon là game quản lý công ty phát triển game với nhiều tính năng thực tế như nghiên cứu công nghệ mới, thiết kế game hay đào tạo nhân viên.
 • windows Version: 1.5.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 248