🖼️ GSam Battery Monitor for Android 2.43 Quản lý pin trên điện thoại Android

🖼️
  • Phát hành: GSam Labs
  • Trước đây được biết đến với tên gọi Badass Battery Monitor, GSam Battery Monitor cung cấp thêm nhiều tính năng giám sát toàn diện hơn so với ứng dụng Battery Usage vốn được tích hợp sẵn cho Android.
  • android Version: 2.43
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 286