🖼️ GTRipple 1.4 Tạo mặt nước gợn sóng trên desktop

🖼️
  • Phát hành: gtdesktop
  • Đến một lúc nào đó, khi bạn cảm thấy thích một điều gì khuấy động hơn trên nền desktop, hãy đến với GTRipple. Chương trình này sẽ làm mọi thứ có thể lung linh soi bóng xuống mặt nước đang gợn sóng.
  • windows Version: 1.4.1.932
  • Đánh giá: 16
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 22.553