🖼️ Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Thi tìm hiểu lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh trực tuyến

🖼️
  • Phát hành: Hội đồng Đội thành phố Hà Nội
  • Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 30/3/2021 đến hết ngày 20/4/2021, với hình thức thi trực tuyến trên website 80namlichsudoithudo.vn
  • web
  • Đánh giá: 87
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 22.533