Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Thi tìm hiểu lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh trực tuyến

Truy cập
Giới thiệu

Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 30/3/2021 đến hết ngày 20/4/2021 để tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Cuộc thi diễn ra theo hình thức trực tuyến trên website 80namlichsudoithudo.vn, 5 thí sinh có số điểm cao nhất hằng tuần được nhận giải thưởng tuần gồm có: giấy chứng nhận của Hội đồng Đội Thành phố và quà tặng.

Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Nội dung cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

 • Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 • Các phong trào lớn, các hoạt động, các công trình, phần việc tiêu biểu của Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã và đang triển khai, tổ chức.
 • Những người anh hùng trẻ tuổi, những đội viên tiêu biểu có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có nhiều cống hiến cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi Việt Nam và Thủ đô.
 • Những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hiến kế nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô.

Thời gian diễn ra cuộc thi

 • Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, từ ngày 30/3/2021 đến hết ngày 20/4/2021; thời gian cụ thể như sau:
 • Tuần 1: từ ngày 30/3/2021 đến hết ngày 05/4/2021 với chủ đề “Hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh” – Dành cho khối Tiểu học
 • Tuần 2: từ ngày 06/4/2021 đến hết ngày 12/4/2021 với chủ đề “Hiểu biết của thiếu nhi về Điều lệ Đội và phong trào Đội” – Dành cho khối THCS
 • Tuần 3: từ ngày 13/4/2021 đến hết ngày 19/4/2021 với chủ đề “Các gương anh hùng dân tộc trong kháng chiến chống thực dân” – Dành cho khối Tiểu học
 • Tuần 4: từ ngày 20/4/2021 đến hết ngày 26/4/2021 với chủ đề “Các bài hát, câu chuyện, tác phẩm văn học ca ngợi tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ và ca ngợi tổ chức Đoàn, Đội” – Dành cho khối THCS

Cơ cấu giải thưởng

 • 05 thí sinh có số điểm cao nhất hằng tuần được nhận giải thưởng tuần gồm có: giấy chứng nhận của Hội đồng Đội Thành phố và quà tặng.
 • 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 05 Giải Ba cho các thí sinh đạt điểm số cao nhất khi kết thúc cuộc thi được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội và quà tặng.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội - Tuần 2 (THCS)

Bộ số 1

Câu 1: Chi đội được thành lập khi có từ bao nhiêu đội viên trở lên?

A. Có từ 3 đội viên trở lên
B. Có từ 4 đội viên trở lên
C. Có từ 6 đội viên trở lên
D. Có từ 5 đội viên trở lên

Câu 2: Trong Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, hình thức nào dưới đây được quy định trong hình thức rèn luyện?

A. Rèn luyện qua các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội
B. Cả 03 phương án trên đều đúng
C. Rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách Đội
D. Đội viên, thiếu niên và nhi đồng tự rèn luyện

Câu 3: Điều lệ Đội quy định số lượng thành viên Ban Chỉ huy chi đội là bao nhiêu?

A. Tối thiểu có 3 thành viên, tối đa không quá 5 thành viên
B. Tối thiểu có 3 thành viên, tối đa không quá 11 thành viên
C. Tối thiểu có 3 thành viên, tối đa không quá 7 thành viên
D. Tối thiểu có 3 thành viên, tối đa không quá 9 thành viên

Câu 4: Theo Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, Chương trình rèn luyện đội viên Hạng Măng non dành cho đối tượng nào?

A. Đội viên lớp 6 và lớp 7
B. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3
C. Đội viên lớp 8 và lớp 9
D. Đội viên lớp 4 và lớp 5

Câu 5: Có bao nhiêu em nhi đồng thì có thể thành lập Sao Nhi đồng?

A. Tối thiểu 9 em nhi đồng
B. Tối thiểu 5 em nhi đồng
C. Tối thiểu 3 em nhi đồng
D. Tối thiểu 7 em nhi đồng

Câu 6: Ban Chỉ huy liên đội do ai bầu ra?

A. Do Đại hội Liên đội bầu ra
B. Do Ban giám hiệu bầu ra
C. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội bầu ra
D. Do liên đội bầu ra

Câu 7: Theo Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, nội dung nào dưới đây không nằm trong nội dung rèn luyện?

A. Yêu Sao, yêu Đội, tiếu bước lên Đoàn
B. Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật
C. Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống
D. Biết sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin thành thạo

Câu 8: Phân đội trưởng, phân đội phó do ai cử?

A. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cử ra
B. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cử ra
C. Do chi đội trưởng cử ra
D. Do tập thể đội viên trong phân đội cử ra

Câu 9: Điều lệ Đội quy định số lượng thành viên Ban Chỉ huy Liên đội là bao nhiêu?

A. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 19 thành viên
B. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 15 thành viên
C. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 17 thành viên
D. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 21 thành viên

Câu 10: Bài hát “Cùng nhau ta đi lên” do nhạc sĩ nào sáng tác?

A. Nhạc sĩ Phong Nhã
B. Nhạc sĩ Hoàng Vân
C. Nhạc sĩ Phạm Tuyên
D. Nhạc sĩ Văn Cao

Câu 11: Điều lệ Đội quy định Sao Nhi đồng do ai thành lập?

A. Do giáo viên chủ nhiệm - phụ trách lớp nhi đồng thành lập
B. Do chi đội phụ trách lớp nhi đồng thành lập
C. Do Liên đội thành lập
D. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thành lập

Câu 12: Chi đội có từ bao nhiêu đội viên thì có thể chia thành các phân đội?

A. Có từ 5 đội viên trở lên
B. Có từ 11 đội viên trở lên
C. Có từ 9 đội viên trở lên
D. Có từ 7 đội viên trở lên

Câu 13: Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm mấy cấp?

A. 04 cấp
B. 02 cấp
C. 03 cấp
D. 01 cấp

Câu 14: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh do cấp nào quyết định?

A. Do đội viên và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong cả nước quyết định
B. Do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định
C. Do Hội đồng Đội Trung ương quyết định
D. Do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định.

Câu 15: Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm Đội TNTP Hồ Chí Minh là…?

A. Là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
B. Cả 3 đáp án trên
C. Là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường
D. Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi

Câu 16: Các biểu trưng của Đội bao gồm?

A. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng
B. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội
C. Cờ Đội, Huy hiệu Đội Khăn quàng, Khẩu hiệu Đội
D. Cờ Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội

Câu 17: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh ban hành năm 2018 gồm mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 06 chương và 19 điều
B. 07 chương và 18 điều
C. 07 chương và 17 điều
D. 07 chương và 19 điều

Câu 18: Lời hứa của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

A. Cả 3 đáp án trên
B. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
C. Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh
D. Tuân theo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Câu 19: Người đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu quyền và bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 02 quyền – 03 nhiệm vụ
B. 03 quyền – 03 nhiệm vụ
C. 03 quyền – 02 nhiệm vụ
D. 02 quyền – 02 nhiệm vụ

Câu 20: Theo Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, Chương trình rèn luyện đội viên Hạng Sẵn sàng dành cho đối tượng nào?

A. Đội viên lớp 6 và lớp 7
B. Đội viên lớp 8 và lớp 9
C. Đội viên lớp 4 và lớp 5
D. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3

Câu 21: Cuốn truyện mang tên Vừa A Dính ghi lại tấm gương hi sinh oanh liệt của anh, do nhà văn nào sáng tác?

A. Tố Hữu
B. Tô Hoài
C. Nguyễn Đình Thi
D. Chính Hữu

Câu 22: Theo Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, Chương trình rèn luyện đội viên Hạng Trưởng thành dành cho đối tượng nào?

A. Đội viên lớp 6 và lớp 7
B. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3
C. Đội viên lớp 8 và lớp 9
D. Đội viên lớp 4 và lớp 5

Câu 23: Nhiệm vụ của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định trong Điều lệ Đội như thế nào?

A. Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Chương trình Rèn luyện đội viên.
B. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
C. Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng, giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác nhi đồng.
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24: Người anh hùng đầu tiên được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công Hạng Ba là ai?

A. Dương Văn Nội
B. Lí Tự Trọng
C. Phan Đình Giót
D. Lê Văn Tám

Câu 25: Độ tuổi của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

A. Từ 9 đến hết 15 tuổi
B. Từ 8 đến hết 15 tuổi
C. Từ 9 đến 15 tuổi
D. Từ 8 đến 15 tuổi

Câu 26: Dương Văn Nội tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc Thủ đô vào năm nào?

A. 1946
B. 1945
C. Cả 3 đáp án trên đều sai
D. 1944

Câu 27: Điều lệ Đội quy định như thế nào về Huy hiệu Đội?

A. Hình tròn, viền vàng, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”
B. Hình tròn, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”
C. Hình tròn, viền trắng, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”
D. Hình tròn, viền xanh, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”

Câu 28: Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội được quy định như thế nào?

A. 02 năm
B. 01 học kỳ
C. 01 năm học
D. 01 năm

Câu 29: Điều lệ Đội quy định độ tuổi của nhi đồng như thế nào?

A. Từ 6 đến 7 tuổi
B. Từ 6 đến 9 tuổi
C. Từ 6 đến 8 tuổi
D. Từ 6 đến 10 tuổi

Câu 30: Quyền của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định trong Điều lệ Đội như thế nào?

A. Được Đội Thiếu niên TNTP Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.
B. Được Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
C. Được sinh hoạt Đội TNTP Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội. Đội viên hết tuổi Đội, chi đội làm lễ trưởng thành Đội
D. Cả 3 đáp án trên

Bộ số 2

Câu 1: Trong Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, hình thức nào dưới đây được quy định trong hình thức rèn luyện?

A. Đội viên, thiếu niên và nhi đồng tự rèn luyện
B. Cả 03 phương án trên đều đúng
C. Rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách Đội
D. Rèn luyện qua các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội

Câu 2: Ban Chỉ huy chi đội do ai bầu ra?

A. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội bầu ra
B. Do chi đội bầu ra
C. Do đại hội chi đội bầu ra
D. Do giáo viên chủ nhiệm - phụ trách chi đội bầu ra

Câu 3: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh ban hành năm 2018 gồm mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 07 chương và 17 điều
B. 07 chương và 18 điều
C. 07 chương và 19 điều
D. 06 chương và 19 điều

Câu 4: Có bao nhiêu em nhi đồng thì có thể thành lập Sao Nhi đồng?

A. Tối thiểu 5 em nhi đồng
B. Tối thiểu 3 em nhi đồng
C. Tối thiểu 7 em nhi đồng
D. Tối thiểu 9 em nhi đồng

Câu 5: Đây là tên một mô hình sáng tạo của Hội đồng Đội quận Long Biên, thành phố Hà Nội được nhân rộng tạo sự lan tỏa lớn trong các em thiếu nhi và cha mẹ học sinh về ý thức khi tham gia giao thông đường bộ?

A. Cổng trường an toàn giao thông
B. Thi viết “Gương người tốt việc tốt”
C. Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
D. Hội thi vẽ tranh “Quê hương tôi”

Câu 6: Điều lệ Đội quy định độ tuổi của nhi đồng như thế nào?

A. Từ 6 đến 8 tuổi
B. Từ 6 đến 9 tuổi
C. Từ 6 đến 7 tuổi
D. Từ 6 đến 10 tuổi

Câu 7: Chi đội được thành lập khi có từ bao nhiêu đội viên trở lên?

A. Có từ 6 đội viên trở lên
B. Có từ 5 đội viên trở lên
C. Có từ 3 đội viên trở lên
D. Có từ 4 đội viên trở lên

Câu 8: Lời hứa của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

A. Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh
B. Cả 3 đáp án trên
C. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
D. Tuân theo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Câu 9: Theo Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, Chương trình rèn luyện đội viên Hạng Măng non dành cho đối tượng nào?

A. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3
B. Đội viên lớp 4 và lớp 5
C. Đội viên lớp 8 và lớp 9
D. Đội viên lớp 6 và lớp 7

Câu 10: Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm Đội TNTP Hồ Chí Minh là…?

A. Là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường
B. Là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
C. Cả 3 đáp án trên
D. Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi

Câu 11: Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm mấy cấp?

A. 02 cấp
B. 01 cấp
C. 03 cấp
D. 04 cấp

Câu 12: Đội TNTP Hồ Chí Minh do tổ chức nào phụ trách?

A. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
B. Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Hội đồng Đội Trung ương
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 13: Điều lệ Đội quy định số lượng thành viên Ban Chỉ huy Liên đội là bao nhiêu?

A. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 19 thành viên
B. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 15 thành viên
C. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 21 thành viên
D. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 17 thành viên

Câu 14: Theo Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, nội dung nào dưới đây không nằm trong nội dung rèn luyện?

A. Biết sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin thành thạo
B. Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật
C. Yêu Sao, yêu Đội, tiếu bước lên Đoàn
D. Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống

Câu 15: Người đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu quyền và bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 03 quyền – 03 nhiệm vụ
B. 03 quyền – 02 nhiệm vụ
C. 02 quyền – 03 nhiệm vụ
D. 02 quyền – 02 nhiệm vụ

Câu 16: Người anh hùng đầu tiên được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công Hạng Ba là ai?

A. Phan Đình Giót
B. Lê Văn Tám
C. Lí Tự Trọng
D. Dương Văn Nội

Câu 17: Bài hát Đội ca còn có tên gọi khác là gì?

A. Cùng nhau ta đi lên
B. Rạng ngời trang sử Đội ta
C. Khăn quàng thắm mãi vai em
D. Khăn quàng thắp sáng bình minh

Câu 18: Điều lệ Đội quy định Sao Nhi đồng do ai thành lập?

A. Do chi đội phụ trách lớp nhi đồng thành lập
B. Do Liên đội thành lập
C. Do giáo viên chủ nhiệm - phụ trách lớp nhi đồng thành lập
D. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thành lập

Câu 19: Các biểu trưng của Đội bao gồm?

A. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội
B. Cờ Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội
C. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng
D. Cờ Đội, Huy hiệu Đội Khăn quàng, Khẩu hiệu Đội

Câu 20: Theo Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, Chương trình rèn luyện đội viên Hạng Sẵn sàng dành cho đối tượng nào?

A. Đội viên lớp 8 và lớp 9
B. Đội viên lớp 4 và lớp 5
C. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3
D. Đội viên lớp 6 và lớp 7

Câu 21: Theo Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, Chương trình rèn luyện dự bị đội viên dành cho đối tượng nào?

A. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3
B. Đội viên lớp 8 và lớp 9
C. Đội viên lớp 6 và lớp 7
D. Đội viên lớp 4 và lớp 5

Câu 22: Lời hứa của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có mấy nội dung?

A. 02 nội dung
B. 04 nội dung
C. 03 nội dung
D. 01 nội dung

Câu 23: Dương Văn Nội tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc Thủ đô vào năm nào?

A. 1945
B. Cả 3 đáp án trên đều sai
C. A. 1944
D. A. 1946

Câu 24: Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội được quy định như thế nào?

A. 01 học kỳ
B. 02 năm
C. 01 năm
D. 01 năm học

Câu 25: Đây là tên phong trào do Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm học 2017 - 2018?

A. Phong trào “Thiếu nhi Thủ đô Anh hùng xây dựng thành phố Vì hòa bình”
B. Phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”
C. Phong trào “Xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”
D. Phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”

Câu 26: Điều lệ Đội quy định như thế nào về Khăn quàng?

A. Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác, đường cao bằng một phần ba cạnh đáy. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu đường cao: 0,25m, cạnh đáy: 0,75m
B. Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác, đường cao bằng một phần tư cạnh đáy. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu đường cao: 0,25m, cạnh đáy: 1,00m
C. Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, đường cao bằng một phần tư cạnh đáy. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu đường cao: 0,25m, cạnh đáy: 1,00m
D. Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, đường cao bằng một phần ba cạnh đáy. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu đường cao: 0,25m, cạnh đáy: 1,00m

Câu 27: Theo Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành số: 260-CT/HĐĐTW ngày 23/10/2018, đối với các em thiếu niên chưa được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện các tiêu chí rèn luyện như thế nào?

A. Rèn luyện theo khối lớp học của mình
B. Rèn luyện theo Hạng Sẵn sàng
C. Rèn luyện theo Hạng Trưởng thành
D. Rèn luyện theo Hạng Măng non

Câu 28: Độ tuổi của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

A. Từ 8 đến 15 tuổi
B. Từ 9 đến hết 15 tuổi
C. Từ 9 đến 15 tuổi
D. Từ 8 đến hết 15 tuổi

Câu 29: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh do cấp nào quyết định?

A. Do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định.
B. Do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định
C. Do đội viên và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong cả nước quyết định
D. Do Hội đồng Đội Trung ương quyết định

Câu 30: Điều lệ Đội quy định như thế nào về Huy hiệu Đội?

A. Hình tròn, viền trắng, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”
B. Hình tròn, viền xanh, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”
C. Hình tròn, viền vàng, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”
D. Hình tròn, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội - Tuần 1 (Tiểu học)

Câu 1: Bác Tôn Đức Thắng đã thay mặt Bác Hồ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội lá cờ thêu dòng chữ vàng cho Đội “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng” vào dịp nào?

A: Kỉ niệm 35 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1966)
B: Kỉ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1961)
C: Cả 3 phương án trên đều sai
D: Kỉ niệm 18 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1959)

Câu 2: Đội TNTP Hồ Chí Minh vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương “Sao vàng” - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích của Đội vào dịp nào?

A: Kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
B: Kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
C: Kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
D: Kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Câu 3: Tên “Đội TNTP Hồ Chí Minh” có từ ngày, tháng, năm nào?

A: Ngày 02/9/1969
B: Ngày 30/01/1970
C: Ngày 20/12/1960
D: Ngày 15/5/1941

Câu 4: Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A: Ngày 17/6/1959
B: Ngày 17/6/1958
C: Ngày 17/6/1960
D: Ngày 17/6/1957

Câu 5: Sau ngày đất nước thống nhất, phong trào “Trần Quốc Toản” tiếp tục phát triển mạnh mẽ thành các phong trào nhánh với hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, đó là những phong trào nào?

A: Áo lụa tặng bà
B: Những viên gạch hồng
C: Tất cả các đáp án trên
D: Đi tìm địa chỉ đỏ

Câu 6: Nhiệm vụ của Đội TNTP Việt Nam (từ tháng 11/1956) là gì?

A: Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
B: Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”
C: Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật
D: Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 7: Qua các thời kì xây dựng và phát triển, Đội được mang nhiều tên gọi khác nhau. Thứ tự đó là gì?

A: Cả A, B, C đều sai
B: Đội Nhi đồng Cứu quốc - Đội Thiếu nhi Cứu quốc - Đội Thiếu nhi Tháng Tám - Đội TNTP Việt Nam - Đội TNTP Hồ Chí Minh
C: Đội Thiếu nhi Tháng Tám - Đội Nhi đồng Cứu quốc - Đội TNTP Việt Nam - Đội TNTP Hồ Chí Minh
D: Đội Nhi đồng Cứu quốc - Đội Thiếu nhi Cứu quốc - Đội TNTP Việt Nam - Đội Thiếu nhi Tháng Tám - Đội TNTP Hồ Chí Minh

Câu 8: Phong trào "Đi tìm địa chỉ đỏ" gắn với hoạt động cụ thể nào?

A: Giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng
B: Thăm các khu di tích cách mạng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng
C: Cả 3 đáp án trên đều đúng
D: Làm kế hoạch nhỏ

Câu 9: “Ngày nay, các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế giới hoà bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh. Các cháu thi đua tuỳ theo sức của các cháu, làm việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy”. Câu hỏi nói trên được Bác Hồ nói trong dịp nào?

A: Bác viết thư cho thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 1954
B: Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân ngày khai trường 05/9/1945
C: Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 1945.
D: Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 1951

Câu 10: Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì?

A: Đội TNTP
B: Đội Thiếu nhi Tháng Tám
C: Hồng nhi Đội
D: Đội Nhi đồng Cứu quốc

Câu 11: Năm 1958, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã tập hợp được các thiếu nhi cùng tham gia lao động tiết kiệm, lấy tiền góp chung xây dựng công trình nào?

A: Cả 3 đáp án trên đều đúng
B: Khách sạn Khăn quàng đỏ
C: Nhà máy nhựa Tiền Phong
D: Tượng đài Kim Đồng

Câu 12: Nhiệm vụ của Đội Nhi đồng Cứu quốc (từ 15/5/1941) là gì?

A: Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
B: Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”
C: Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật
D: Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 13: Phong trào “Nghìn việc tốt” (1963) gồm những nhiệm vụ gì?

A: Cả 3 phương án trên đều đúng
B: Xây dựng nền nếp học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng
C: Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ
D: Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người nhà cô đơn

Câu 14: Ngày 15/5/1966, nhân dịp kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập Đội, Trung ương Đảng đã trao thiếu nhi lời son sắt thêu trên lá cờ. Hãy điền vào chỗ trống cụm từ còn thiếu? “Vâng lời Bác dạy ............................... Chống Mỹ cứu nước Thiếu niên sẵn sàng!”

A: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
B: Làm nghìn việc tốt
C: Cả 3 phương án trên đều sai
D: Chăm học chăm làm

Câu 15: Khu di tích Kim Đồng được khánh thành tại quê hương anh Kim Đồng vào ngày, tháng, năm nào?

A: Ngày 15/5/1980
B: Ngày 15/5/1986
C: Ngày 19/5/1980
D: Ngày 15/5/1990

Câu 16: Ngày 15/5/2021 là ngày kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh?

A: 60 năm
B: 80 năm
C: 70 năm
D: 90 năm

Câu 17: Tờ báo đầu tiên của Đội có tên gọi “Tiền phong Thiếu niên”, tiền thân của báo “TNTP” ngày nay ra đời vào ngày, tháng, năm nào?

A: Ngày 01/6/1957
B: Ngày 01/6/1956
C: Ngày 01/6/1954
D: Ngày 01/6/1955

Câu 18: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa tặng bà” là phong trào nhánh của phong trào truyền thống nào?

A: Cả 3 đáp án trên
B: Phong trào “Trần Quốc Toản”
C: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”
D: Phong trào “Nghìn việc tốt”

Câu 19: Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?

A: Ngày 15/5/1941 - tại thôn Pắc Pó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
B: Ngày 01/6/1941 - tại thôn Nà Mạ xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
C: Ngày 01/6/1941 - tại thôn Pắc Pó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
D: Ngày 15/5/1941 - tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Câu 20: Phong trào “Nghìn việc tốt” (1963) bao gồm những nhiệm vụ gì?

A: Cả 3 phương án trên đều đúng.
B: Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ.
C: Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người nhà cô đơn
D: Xây dựng nền nếp học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng

Câu 21: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập ở địa phương nào?

A: Cao Bằng
B: Bắc Kạn
C: Sơn La
D: Tuyên Quang

Câu 22: Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu: “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng!” vào thời gian nào?

A: Tháng 5/1981
B: Tháng 6/1976
C: Tháng 5/1959
D: Tháng 12/1976

Câu 23: Ba phong trào truyền thống của Đội là gì?

A: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Em yêu đường sắt quê em”
B: Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”
C: Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”
D: Phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Áo lụa tặng bà”, Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Câu 24: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự phụ trách của Đoàn, tổ chức Đội đã tập hợp các em thiếu nhi tham gia tích cực vào các phong trào chống giặc đói, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, làm liên lạc, du kích, trinh sát, tình báo vào thời gian nào?

A: Ngày 23/9/1945
B: Ngày 23/9/1947
C: Ngày 23/9/1946
D: Ngày 23/9/1944

Câu 25: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức vào năm nào?

A: Năm 1986
B: Năm 1981
C: Năm 1990
D: Năm 1976

Câu 26: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được thực hiện bằng hình thức nào?

A: Chăm sóc công trình măng non
B: Thu tiền
C: Thu sách vở mới
D: Thu nhặt giấy vụn và vỏ chai, vỏ lon

Câu 27: Nhân dịp kỉ niệm 55 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1996), Trung ương Đảng đã trao tặng cho tổ chức Đội lá cờ mang dòng chữ gì?

A: Cả 3 đáp án trên đều sai
B: “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất tổ quốc”
C: “Thiếu niên Việt Nam hãy làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy”
D: “Vâng lời Bác Hồ dạy, Em xin hứa sẵn sàng, Là con ngoan trò giỏi, Cháu Bác Hồ kính yêu”

Câu 28: Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Cứu quốc đã quyết định thống nhất lực lượng thiếu nhi, lấy tên là Đội Thiếu nhi Tháng Tám và thống nhất một số chủ trương thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ, bài ca chính thức, khẩu hiệu, đẳng hiệu, cấp hiệu, phiên chế tổ chức của Đội vào thời gian nào?

A: Tháng 3/1949
B: Tháng 3/1951
C: Tháng 3/1950
D: Tháng 3/1952

Câu 29: Đội Nhi đồng Cứu quốc được đổi tên thành Đội Thiếu nhi Tháng Tám vào thời gian nào?

A: Tháng 02/1951
B: Tháng 8/1945
C: Tháng 9/1945
D: Tháng 3/1951

Câu 30: “Đội Thiếu nhi Tháng Tám” đổi tên thành “Đội TNTP Việt Nam” vào năm nào?

A: 1945
B: 1956
C: 1976
D: 1975

Bộ số 2

Câu 1: Bác Hồ viết thư gửi Ủy ban Trung ương Đội TNTP trực thuộc Đoàn TNCS Lênin đề nghị cho thiếu nhi Việt Nam được sang học ở Liên Xô vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 22/7/1925
B. Ngày 22/7/1926
C. Ngày 27/7/1926
D. Ngày 21/7/1926

Câu 2: Năm 1963, phong trào “Nghìn việc tốt” được phát triển sâu rộng trong các tỉnh miền Bắc. Phong trào này xuất phát từ tỉnh, thành nào?

A. Thành phố Hồ Chí Minh
B. Tỉnh Bắc Ninh
C. Thủ đô Hà Nội
D. Thành phố Hải Phòng

Câu 3: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được thực hiện bằng hình thức nào?

A. Thu nhặt giấy vụn và vỏ chai, vỏ lon
B. Thu sách vở mới
C. Chăm sóc công trình măng non
D. Thu tiền

Câu 4: Sau ngày đất nước thống nhất, phong trào “Trần Quốc Toản” tiếp tục phát triển mạnh mẽ thành các phong trào nhánh với hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, đó là những phong trào nào?

A. Tất cả các đáp án trên
B. Những viên gạch hồng
C. Đi tìm địa chỉ đỏ
D. Áo lụa tặng bà

Câu 5: Nhiệm vụ của Đội Nhi đồng Cứu quốc (từ 15/5/1941) là gì?

A. Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”
B. Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
C. Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 6: Ba phong trào truyền thống của Đội là gì?

A. Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”
B. Phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Áo lụa tặng bà”, Phong trào “Kế hoạch nhỏ”
C. Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Em yêu đường sắt quê em”
D. Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”

Câu 7: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 22, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã trao cho Đội khẩu hiệu mới “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng” vào thời gian nào?

A. Tháng 6/1976
B. Tháng 7/1976
C. Tháng 8/1976
D. Tháng 9/1976

Câu 8: Đội Nhi đồng cứu quốc được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. 15/5/1941
B. 30/1/1970
C. 15/5/1951
D. 15/5/1952

Câu 9: Phong trào “Nghìn việc tốt” (1963) gồm những nhiệm vụ gì?

A. Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ
B. Xây dựng nền nếp học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng
C. Cả 3 phương án trên đều đúng
D. Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người nhà cô đơn

Câu 10: “Đội Thiếu nhi Tháng Tám” đổi tên thành “Đội TNTP Việt Nam” vào năm nào?

A. 1956
B. 1945
C. 1975
D. 1976

Câu 11: Ngày 01/6/1954, tờ báo đầu tiên của Đội có tên gọi “Tiền phong Thiếu niên”, tiền thân của báo “TNTP” ngày nay ra đời ở đâu?

A. Tại Hà Nội
B. Tại chiến khu D
C. Tại Việt Bắc
D. Tại Thanh Hoá

Câu 12: Khi mới thành lập, Đội Nhi đồng Cứu quốc có bao nhiêu đội viên?

A. 3 đội viên
B. 7 đội viên
C. 5 đội viên
D. 9 đội viên

Câu 13: Năm 1958, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã tập hợp được các thiếu nhi cùng tham gia lao động tiết kiệm, lấy tiền góp chung xây dựng công trình nào?

A. Nhà máy nhựa Tiền Phong
B. Khách sạn Khăn quàng đỏ
C. Tượng đài Kim Đồng
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 14: Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu: “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng!” vào thời gian nào?

A. Tháng 6/1976
B. Tháng 12/1976
C. Tháng 5/1959
D. Tháng 5/1981

Câu 15: Đội Nhi đồng Cứu quốc khi mới thành lập gồm có 5 đội viên. Để đảm bảo bí mật, tổ chức Đội đã đặt cho từng đội viên bí danh để hoạt động. Hãy cho biết Cao Sơn là bí danh của đội viên nào?

A. Nông Văn Dền
B. Lí Thị Xậu
C. Nông Văn Thàn
D. Lí Thị Ni

Câu 16: Ngày 15/5/1966, nhân dịp kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập Đội, Trung ương Đảng đã trao thiếu nhi lời son sắt thêu trên lá cờ. Hãy điền vào chỗ trống cụm từ còn thiếu? “Vâng lời Bác dạy ............................... Chống Mỹ cứu nước Thiếu niên sẵn sàng!”

A. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
B. Chăm học chăm làm
C. Làm nghìn việc tốt
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 17: Phong trào “Trần Quốc Toản” có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tạo nên sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội. Phong trào này nhằm phát huy truyền thống gì của dân tộc ta?

A. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
B. Truyền thống cần cù lao động
C. Tôn sư trọng đạo
D. Truyền thống hiếu học

Câu 18: “Ngày nay, các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế giới hoà bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh. Các cháu thi đua tuỳ theo sức của các cháu, làm việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy”. Câu hỏi nói trên được Bác Hồ nói trong dịp nào?

A. Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân ngày khai trường 05/9/1945
B. Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 1945.
C. Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 1951
D. Bác viết thư cho thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 1954

Câu 19: Phong trào "Đi tìm địa chỉ đỏ" gắn với hoạt động cụ thể nào?

A. Cả 3 đáp án trên đều đúng
B. Giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng
C. Thăm các khu di tích cách mạng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng
D. Làm kế hoạch nhỏ

Câu 20: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa tặng bà” là phong trào nhánh của phong trào truyền thống nào?

A. Cả 3 đáp án trên
B. Phong trào “Trần Quốc Toản”
C. Phong trào “Kế hoạch nhỏ”
D. Phong trào “Nghìn việc tốt”

Câu 21: Đội TNTP Hồ Chí Minh được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu vào ngày, tháng, năm nào?

A. 30/01/1970
B. 30/4/1975
C. 15/5/1941
D. 30/01/1970

Câu 22: Người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh đầu tiên là ai ?

A. Anh Phục Hưng
B. Anh Phục Quốc
C. Anh Đức Thanh
D. Anh Bát Ngư

Câu 23: Qua các thời kì xây dựng và phát triển, Đội được mang nhiều tên gọi khác nhau. Thứ tự đó là gì?

A. Đội Nhi đồng Cứu quốc - Đội Thiếu nhi Cứu quốc - Đội Thiếu nhi Tháng Tám - Đội TNTP Việt Nam - Đội TNTP Hồ Chí Minh
B. Cả A, B, C đều sai
C. Đội Thiếu nhi Tháng Tám - Đội Nhi đồng Cứu quốc - Đội TNTP Việt Nam - Đội TNTP Hồ Chí Minh
D. Đội Nhi đồng Cứu quốc - Đội Thiếu nhi Cứu quốc - Đội TNTP Việt Nam - Đội Thiếu nhi Tháng Tám - Đội TNTP Hồ Chí Minh

Câu 24: Nhiệm vụ của Đội TNTP Việt Nam (từ tháng 11/1956) là gì?

A. Cả 3 phương án trên đều sai
B. Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật
C. Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”
D. Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

Câu 25: Ai là người sáng lập và lãnh đạo tổ chức Đội TNTP?

A. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
B. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh
C. Đảng Cộng sản Việt Nam
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 26: Nhiệm vụ của Đội Thiếu nhi Tháng Tám (từ tháng 3/1951) là gì?

A. Cả 3 phương án trên đều sai
B. Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
C. Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật
D. Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”

Câu 27: Ngày 15/5/2021 là ngày kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh?

A. 60 năm
B. 80 năm
C. 90 năm
D. 70 năm

Câu 28: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình nào được xây dựng từ phong trào?

A. 1976 - “Đoàn tàu Thống nhất”
B. 1958 - “Nhà máy nhựa TNTP”
C. 1858 - “Vì Miền Nam ruột thịt”
D. 1959 - “Hợp tác xã Măng non”

Câu 29: Tính đến năm 2020, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc đã diễn ra bao nhiêu lần?

A. 9 lần
B. 10 lần
C. 8 lần
D. 7 lần

Câu 30: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức vào năm nào?

A. Năm 1981
B. Năm 1976
C. Năm 1986
D. Năm 1990

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: