🖼️ Hard Disk Sentinel 5.61 Kiểm tra và đo nhiệt độ ổ cứng

🖼️
  • Phát hành: H.D.S. Hungary
  • Hard Disk Sentinel (HDSentinel) là một phần mềm giám sát ổ cứng chuyên nghiệp. Hard Disk Sentinel 5.61 cung cấp một bản mô tả hoàn chỉnh và hiển thị những thông tin đầy đủ nhất về ổ cứng.
  • windows Version: 5.61
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 163.305