🖼️ Hallo northern sky 3.2 Ứng dụng thiên văn miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Han Kleijn
  • Hallo northern sky là ứng dụng vũ trụ toàn diện cho phép bạn khám phá bầu trời đêm, đi đến một vị trí cụ thể, thực hiện các hoạt động tìm kiếm, kết nối với kính viễn vọng ASCOM và nhập dữ liệu từ file FITS.
  • windows Version: 3.2.1a
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 199