🖼️ GT Recovery Phần mềm khôi phục dữ liệu cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Hangzhou KuaiYi Technology
 • GT Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu bị mất trên máy tính với khả năng phục hồi nhiều loại dữ liệu như hình ảnh, tập tin, video, file nén hay nhiều định dạng file khác. Ngoài ra, phần mềm cũng có thể phục hồi dữ liệu cho điện thoại thông qua dây cáp USB nối vào máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 352

🖼️ GT Recovery cho Android 2.2 Khôi phục dữ liệu hiệu quả trên Android (root)

🖼️
 • Phát hành: Hangzhou KuaiYi Technology
 • GT Recovery là ứng dụng khôi phục dữ liệu mạnh mẽ, đơn giản khi sử dụng, chạy được trên các thiết bị Android 2.2 trở lên và miễn phí sử dụng. Một lưu ý là GT Recovery chỉ chạy được trên các thiết bị đã root.
 • android Version: 2.2.8
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 397